Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2008

Αντίστροφα"χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε..."

οι μέρες γλυκά λιγοστεύουν
μέχρι να μηδενίσει ο χρόνος